Greyhound fastighetsövervakning

Greyhound är Botechs egenutvecklade övervakningssystem av fastigheters olika vitala funktioner som tex belysning, ventilation, temperatur, fuktighetskontroll, vatten, värmepanna/fjärrvärme, värmepump mm.

Individuella tilläggsfunktioner går att beställa separat. Tex kontroll av passagesystem, webbokning av tvättstuga , individuell mätning och debitering eller andra önskemål.

Greyhound kopplas in på fastighetens befintliga DUC/PLC och kopplar ihop alla fastighetens befintliga mekaniska och elektroniska system till ett samlat system. Den är inte större än en digital-TV box och ger dig grafisk överblick över din fastighet och dess befintliga system via webben oavsett dess geografiska position.

Har du fler fastigheter kopplar du in var och en av dessa och övervakar samtliga via webben. Men oavsett om du har en eller flera fastigheter så får du och dina medarbetare full koll på din fastighets status.

Greyhound ger fastigheter med befintligt styrsystem möjlighet att styra fastighetens funktioner från valfri internetuppkopplad dator, mobil eller surfplatta. Det innebär konkret att du från distans kan ställa in värmesystemet, sätta på och av belysningen, mäta enskilda lägenheter/kontors energiförbrukning mm. Möjligheterna är oändliga.

Har du inget befintligt styrsystem men önskar ett, då har vi givetvis expertisen och erfarenheten som krävs för att du ska få ett välfungerande och märkesoberoende system. Med vårt system Greyhound, blir du inte låst till ett visst märke eller leverantör om något går sönder eller om du vill uppgradera eller bygga ut ditt system.


Kontakta oss »