Greyhound för företag

Företag som äger sin egen fastighet/lokal oavsett storlek på företaget, har ofta en hel del pengar att spara på att optimera lokalens drift i form av minskade energikostnader. Ofta används upp till 20-50% mer energi än nödvändigt. I vissa fall mer. Ofta förbrukas energi även när ingen är på jobbet.

Greyhound övervakar fastighetens alla funktioner dygnet runt per automatik och upptäcker fastighetens energitjuvar. Den ger dessutom en enkel överblick över fastighetens drift i realtid på ett samlat ställe.

Greyhound ger företag med befintligt styrsystem möjlighet att styra fastighetens funktioner från valfri internetuppkopplad dator, mobil eller surfplatta. Det innebär konkret att du från distans kan ställa in värmesystemet, sätta på och av belysningen, mäta enskilda objekts energiförbrukning i realtid samt aktivt styra ventilation och maskiner.

Har du inget befintligt styrsystem men önskar ett? Då har vi givetvis expertisen och erfarenheten som krävs för att du ska få ett välfungerande och märkesoberoende system. Med vårt system Greyhound, blir du inte låst till ett visst märke eller leverantör om något går i sönder eller om du vill uppgradera eller bygga ut ditt system.

Möjligheterna är oändliga.


Kontakta oss »