Vad är det vi gör ?

Greyhound fastighetsövervakning

Greyhound är Botechs egenutvecklade övervakningssystem av fastigheters olika vitala funktioner som tex belysning, ventilation, temperatur, fuktighetskontroll, vatten, värmepanna/fjärrvärme, värmepump mm.

Greyhound kopplas in på fastighetens befintliga DUC/PLC och kopplar ihop alla fastighetens befintliga mekaniska och elektroniska system till ett samlat system. Den ger dig grafisk överblick över din fastighet och dess befintliga system via webben oavsett dess geografiska position.

Har du fler fastigheter kopplar du in var och en av dessa och övervakar samtliga via webben. Men oavsett om du har en eller flera fastigheter så får du och dina medarbetare full koll på din fastighets status.

Greyhound ger fastigheter med befintligt styrsystem möjlighet att styra fastighetens funktioner från valfri internetuppkopplad dator, mobil eller surfplatta. Det innebär konkret att du från distans kan ställa in värmesystemet, sätta på och av belysningen, mäta enskilda lägenheter/kontors energiförbrukning mm. Möjligheterna är oändliga.

Ny integritetspolicy

Då nya EU-regler om dataskydd, GDPR, träder i kraft 25:e maj 2018 publicerar vi här den integritetspolicy vi har tagit fram. Syftet med den nya lagstiftningen är att fysiska personers personuppgifter skall hanteras på ett korrekt sätt och bara för sitt berättigade ändamål.
Vi använder bara de personuppgifter som behövs i vår affärsrelation med dig.
Denna information kan bestå av ditt namn och kontaktuppgifter så som e-postadress, telefonnummer etc.
Du kan läsa vår integritetspolicy i dess helhet genom att klicka på denna länk.