Greyhound för kyrkan

Botech har kunskap och erfarenhet av att styra och övervaka uppvärmning, luftfuktighet och luftkvalitet i kyrkor. Greyhound är Botechs egenutvecklade övervakningssystem av kyrkans olika vitala funktioner som tex belysning, ventilation, temperatur, fuktighetskontroll, vatten, värmepanna/fjärrvärme, värmepump mm.

Greyhound kopplas in på fastighetens befintliga DUC/PLC och kopplar ihop alla fastighetens befintliga mekaniska och elektroniska system till ett samlat system. Den är inte större än en digital-TV box och ger dig grafisk överblick över kyrkan och dess befintliga system via webben oavsett dess geografiska position. Har du fler fastigheter kopplar du in var och en av dessa och övervakar samtliga via webben. Oavsett om du har en eller flera fastigheter så får du och dina medarbetare full koll på din fastighets status.

Greyhound ger kyrkor med befintligt styrsystem möjlighet att styra fastighetens funktioner från valfri internetuppkopplad dator, mobil eller surfplatta. Det innebär konkret att du från distans kan ställa in värmesystemet, sätta på och av belysningen, mäta enskilda objekts energiförbrukning i realtid, styra kyrkklockan mm.

Möjligheterna är oändliga.


Kontakta oss »