Optimera ditt värmesystem!

Att installera Greyhound som styrsystem på din befintliga utrustning innebär en betydligt mindre åtgärd än att byta ut din nuvarande utrustning. Investeringen kan ge så mycket som upp till 20 – 50 % besparing på din energiförbrukning.

Börja här

Greyhound fastighetsövervakning

Greyhound är Botechs egenutvecklade övervakningssystem av fastigheters olika vitala funktioner.

Läs mer »

Greyhound för företag

Företag som äger sin egen fastighet/lokal oavsett storlek på företaget, har ofta en hel del pengar att spara på att optimera lokalens drift i form av minskade energikostnader.

Läs mer »

Greyhound för kyrkan

Botech har kunskap och erfarenhet av att styra och övervaka uppvärmning, luftfuktighet och luftkvalitet i kyrkor.

Läs mer »